Seneste nyt - kystbeskyttelse

Copyright  © All Rights Reserved

Jeg er lige blevet informeret om at tilskuddet ikke skal deles med Roskilde Kommune.

Byrådet har tidligere vedtaget, at eksterne finansieringer skulle komme borgerne til gode.


Mvh

Philip

__________________

Philip Lange Møller

T (m) +45 2094 7016

plm@dadlnet.dk


Fra: Philip Lange Møller <plm@dadlnet.dk>

Sendt: 14. september 2018 12:54

Emne: VS: Seks kommuner og digelag får tilskud til diger eller til at fjerne skibsvrag


Kære alle,

Miljø- og Fødevareministeriet åbnede i foråret op for at man kunne søge om tilskud til kystsikring.

Vi søgte og det ser ud til at vi får næsten 7 mio. kr. i tilskud fra ministeriet. Se det der er markeret med gult.


Mvh

Philip

__________________

Philip Lange Møller

T (m) +45 2094 7016

plm@dadlnet.dk
Seks kommuner og digelag får tilskud til diger eller til at fjerne skibsvrag

11,5 mio. kroner er på vej til seks kommuner og digelag. Roskilde Kommune får eksempelvis knap syv mio. kroner til at etablere et fjorddige ved Jyllinge Nordmark, mens Halsnæs Kommune får 35.000 kroner til at fjerne ti herreløse og skæmmende joller.

14. september 2018


Der er en økonomisk håndsrækning på vej til seks ud af i alt 11 kommuner og digelag, som har søgt om tilskud til diger eller til at fjerne herreløse skibsvrag. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om fordelingen af puljemidlerne til at forstærke eller etablere diger og til at fjerne skibsvrag.

Københavns Kommune og Halsnæs Kommune har fået i alt 750.000 kroner til at fjerne skæmmende skibsvrag. Da der alene er kommet to ansøgninger om tilskud til at fjerne skibsvrag, er restpuljen på ca. 2 mio. kroner overført til digepuljen. Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Havneby Digelag og Vestamager Pumpedigelag får dermed i alt ca. 11 mio. kroner til at etablere eller forstærke diger.

- Det glæder mig, at puljemidlerne nu kan komme ud og gøre gavn hos borgerne og kommunerne. Vi får ryddet op og fjernet nogle af de herreløse skibsvrag, og nye digeprojekter får et skub, så projekterne forhåbentlig kommer hurtigere på plads og kan beskytte udsatte kyster og boligområder mod vandmasserne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det har været et kriterium for tildeling af midler til diger, at kommuner og digelag allerede havde fået tilladelse til digeprojekterne. Ligesådan skulle bortskaffelsen af herreløse skibsvrag ske i 2018.

Udmøntning af puljemidler til diger og skibsvrag glæder partiernes ordførere:

- Det er en kendt sag, at Havnebydiget på Rømø trænger til at blive udvidet, så det kan modstå klimaforandringerne og sikre borgerne. Derfor glæder det mig, at vi nu har hjulpet projektet økonomisk på vej, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

- De gentagne oversvømmelser i Jyllinge Nordmark har skabt utryghed blandt grundejerne og haft store økonomiske konsekvenser. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu bidrager med syv mio. kroner til digeprojektet, som skal beskytte det udsatte område i Roskilde Kommune, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

- Flere steder i Danmark er der akut behov for kystbeskyttelse, fordi vejret til stadighed udfordrer os. Vi er derfor tilfredse med, at vi kan bakke økonomisk op med puljemidler til de digelag og kommuner, som er godt i gang med at løse udfordringerne, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

- København er på grund af tæt bebyggelse og infrastruktur sårbar i forhold til oversvømmelse. Derfor er jeg glad for, at vi har tildelt puljemidler til Pumpedigelaget på Vestamager, så de kan komme videre med at udvide Kalveboddiget med ca. 2,5 kilometer, siger miljøordfører Ida Auken (RV).

- Skæmmende og kystnære skibsvrag hører ikke til ved de danske kyster. Derfor er jeg glad for, at Halsnæs Kommune har søgt og fået bevilget penge til at få ryddet op ved Roskilde Fjord, siger miljøordfører Trine Torp (SF).

- Badegæsterne ved Amager Strandpark kan nu vinke farvel til det skæmmende skibsvrag Idun, der ligger tæt på kysten og Helgoland Badeanstalt. Jeg er glad for, at vi har bevilget puljemidler til Københavns Kommune, så skibet kan blive fjernet og borgerne kan få en bedre naturoplevelse, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

- Jeg er glad for, at vi nu har givet en økonomisk håndsrækning til nogle af de kommuner og digelag, der står med godkendte ansøgninger til digeprojekter. Det betyder blandt andet, at grundejerne ved Næsby Strand får tilskud til at etablere et nyt dige, der skal beskytte området mod oversvømmelse, siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

Fakta:

Der er indkommet og behandlet i alt 11 ansøgninger om midler til diger og skibsvrag.

Følgende seks ansøgere har fået del i puljemidlerne:

• Københavns Kommuner har søgt om 780.000 kroner til at bjærge og bortskaffe skibsvraget Idun, der ligger ved Amager Strandpark. Der er bevilget 715.000 kroner.

• Halsnæs Kommune har søgt og fået bevilget 35.000 kroner til at bortskaffe 10 joller ved Roskilde Fjord.

• Roskilde Kommune har ansøgt om 47 mio. kroner til at etablere fjorddige, fløjdige, ådige samt pumpestation ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Der er bevilget 6.850.000 kroner til digeprojektet.

• Havneby Digelag, Rømø har søgt 1.250.000 kroner til udvidelse af eksisterende dige. Der er bevilget 975.000 kroner.

• Slagelse Kommune har ansøgt om 8,8 mio. kroner til nyanlæg af dige ved Næsby Strand. Der er bevilget 1.950.000 kroner.

• Vestamager Pumpedigelag har ansøgt om 12 mio. kroner til udvidelse af Kalveboddiget. Der er bevilget 975.000 kroner.

• De restende fem ansøgninger levede ikke op til kriterierne.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Jakob Møller Volf, tlf. 9133 4794, mail: jamvo@mvm.dk

Områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet, tlf. 25 41 97 61, mail: het@kyst.dk


Se nyheden på hjemmesiden

Miljø- og Fødevareministeriet

Afmeld eller rediger dit abonnement på nyheder

Hos Miljø- og Fødevareministeriet skal borgere og samarbejdspartnere have fuld tillid til, at deres personoplysninger håndteres professionelt og betryggende. Ministeriet tænker derfor altid på databeskyttelse og handler forsvarligt efter gældende lovgivning. Læs mere om ministeriets privatlivspolitik på hjemmesidenDet ”første spadestik” til Kystsikringsprojektet fejres den 12. oktober klokken 16 på byggepladsen for enden af Marskvænget.

Da projektet tilhører os alle vil vi sammen tage det ”første spadestik” og ikke kun én person der symbolsk tager stikket.


Information om dette bliver ikke udsendt med brev til den enkelte parthaver, hvorfor jeg håber i kan hjælpe med at videresende (omdele) invitationen til jeres medlemmer i grundejerforeningen.


I må meget gerne minde folk om ikke at parkere på hverken Marskvænget, Svanevænget eller Lærkevænget.

Medbring meget gerne en egen spade eller skovl.


Mvh

Philip

________________________________________

Philip Lange Møller

Formand for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Svanevænget 27

4040 Jyllinge

INVITATION

T (m) + 45 2094 7016

plm@dadlnet.dkKære alle,

Hermed en generel opdatering og information om kystsikringsprojektet til alle grundejerforeninger. Giv mig besked hvis jeg har misset en forening. Informationen må meget gerne sendes videre til jeres medlemmer.


Entreprenør Per Aarsleff vandt entreprisen og skal bygge alt ud mod fjorden bortset fra selve pumpestationen. Pumpestationen bygges og leveres af et firma der heder Sulzer, som blandt andet har bygget pumpestation Dok 1 i Aarhus.


Inden Aarsleff kan bygge skal vi have den VVM-tilladelse der er under behandling. Høring af VVM-redegørelse er så vidt jeg husker lige afsluttet. Derefter skal høringssvar behandles og den endelige VVM-tilladelse skrives. Vi fik et udkast til en VVM-tilladelse at se med E-post for nylig. Byrådet skal godkende resultatet af VVM-redegørelsen, høringsresultatet og i sidste ende den tilladelse vi skal have (VVM-tilladelsen). Dernæst skal myndigheden (kommunen) skrive VVM-tilladelsen og aflever den til både Bygherre og Digelag.


Med baggrund i ovenstående regner vi med at Aarsleff kan ”starte op i marken” den 17. september 2018. Inden da skal der foregå en lang række forberedende aktiviteter. Aarsleff vil primært have fokus på kystsikring mod fjorden.


Når Aarsleff kan starte op i marken vil man blandt andet etablere en byggeplads for enden af Marskvænget ved udløbet af Værebro Å. Parkeringspladsen for enden af Osvej Vest vil også blive omdannet til byggeplads på et tidspunkt. Arbejdet i marken vil begynde med at stabilisere området for sluse og pumpestation. Mit gæt vil være at jordstabilisering starter til oktober.


Sammen med Aarsleff og kommunen bliver der lavet en kommunikationsstrategi så alle er opdateret, også svarende til det område hvor man bor i forhold til etableringen af kystsikringsanlægget, således at information hurtigst muligt kommer til dem der er berørt. I løbet af byggeperioden har jeg aftalt med Aarsleff, at der bliver arrangeret fremvisning så vi kan se hvad der sker og hvordan det ser ud. Fremvisning vil blive annonceret så alle har mulighed for at deltage.


Åbning af slusen forventes at ske senest 17. juni 2019 og aflevering af projektet senest 14. september 2019.


Vi kan nok forvente at se folk fra Aarsleff og landmålere i området ved fjorden om et par dage.


Mvh

Philip

__________________

Philip Lange Møller

T (m) +45 2094 7016

plm@dadlnet.dkKære alle,

I går udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse om at det bliver lettere for kommunerne at lave kystbeskyttelse.

Jeg vedlægger linket til ministeriet:

 

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/det-bliver-nemmere-og-hurtigere-at-kystbeskytte/

 

Medlemmer af digelagets bestyrelse og Joy, vores borgemester, havde i foråret møder på Christiansborg med samtlige miljøordførere fra alle partier.

Med udgangspunkt i vores eget kystsikringsprojekt var formålet med disse møder, at forklare hvorfor det er besværligt at få godkendt kystsikringsprojekter.

Samtlige miljøordførere ville at se på om den eksisterende lovgivning og praksis kunne ændres. Desuden har der været mange andre tiltage for at påvirke politikerne.

Det ser ud til at alle disse møder har båret frugt.

 

Vi ved ikke om vi får gavn af lovændringen. Dels vil lovændringen blive behandlet i efteråret og vi ved ikke om igangværende projekter bliver omfattet.

Ved den sidste ændring af kystbeskyttelsesloven var igangværende projekter omfattet af lovændringen, så vi kan håbe det samme kommer til at gælde den nye lovændring.

Det bedste ville dog være hvis vi ved årsskiftet har et godkendt projekt, så håber vi andre kan få glæde af lovændringen.

 

 

Mvh

Philip

____________________

 

Philip Lange Møller

Formand for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Svanevænget 27

4040 Jyllinge

 

T (m.) + 45 20 94 70 16

plm@dkma.dk