Hjem

Copyright © All Rights Reserved

HUSK HUSK HUSK

 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.00

Afholdes på Åvej 34

Husk at medbringe stol

Dagorden / indkaldelse

 

 

 

Ajourføring af medlemskartotek

Medlemmer af foreningen bedes sende mail med kontaktoplystninger og e-mail til

mail@vestaavej.dk

 

 

Rabatter skal vedligeholdes / beskæres jfr. nedenfor

Generalforsamlingen

 

Bestyrelsen

 

Dokumenter

herunder vedtægter,

referater og lignende

 

Bådlaug

linket er endnu ikke aktivt

 

 

Ejendomsmægler